Medlemskap

1.  Betala in medlemsavgiften på bankgiro 5106-9482. Medlemsavgiften är 100 kr/person eller 200 kr/familj (max fem personer, samtliga måste vara skrivna på samma adress). Avgiften gäller per säsong. Uppge namn, adress och telefonnummer på din inbetalning.

2.  Personer under 18 år måste ha målsmans tillstånd innan medlemskapet blir aktivt.

3.  När du har betalat in avgiften, skicka ett e-mail till Nilla (nilla.lundgren@comhem.se) och tala om vilka medlemskapet gäller för.

Det är först när du är medlem som du kan boka biljetter