Medlemskap

1.  Betala in medlemsavgiften på bankgiro 5106-9482. Medlemsavgiften är 150 kr/person eller 200 kr/familj (max fem personer, samtliga måste vara skrivna på samma adress). Avgiften gäller per säsong. Uppge namn, adress och telefonnummer på din inbetalning.

2.  Personer under 18 år måste ha målsmans tillstånd innan medlemskapet blir aktivt.

3.  När du har betalat in avgiften, skicka ett e-mail till Nilla (nilla.lundgren@comhem.se) och tala om vilka medlemskapet gäller för.

Det är först när du är medlem som du kan boka biljetter

Snart träder GDPR, den nya personuppgiftslagen, i kraft. Vi vill bara att ni ska veta att vi inte lagrar några uppgifter om våra medlemmar utöver det vi behöver för att upprätthålla en fungerande relation. Det vill säga sådant som är nödvändigt för till exempel bokföring, utskick av medlemskort och så vidare. Vill ni veta mer så får ni gärna kontakta oss via mejl
nilla.lundgren@comhem.se

Hälsningar
Styrelsen
Modo Syd

Close