Styrelsen

Ordförande:  Torbjörn Bolin
Kassör:  Nilla Lundgren
Sekreterare:  Nilla Lundgren

Ledamöter

Kent Klang
Tommy Edvinsson
Jonas Nordin
Sven Petterson
Jozef Zupancic
Annica Östlund

Vice ordförande: Jonas Nordin
Matchvärds- och kontaktpersonsansvarig: Kent Klang

Vill du kontakta Kent klang  är det på 0706-726575 eller e-mail kent.klang@telia.com

 

Close