Om MoDo Syd

Vilka är vi?

Vi är en samlad grupp av MODO Hockey älskande människor som vill supporta vårt lag på ett värdigt och sportsmannamässigt sätt.

Varför finns vi till?

Vi finns till för att vi ska skapa en läktarkultur på bortaarenor runtom i södra Sverige eller på de matcher vi är närvarande vid.

Vilken är vår målgrupp? 

Vi som bor i södra Sverige och älskar MODO Hockey. Åldern ska inte vara ett hinder för att kunna få stötta sin klubb.